Giảng Viên: Trần Đình Dần (Master Trần)

Học Phí: 280.000 VNĐ


Bạn sẽ học được gì

• Sở hữu bộ kiến thức animation về video marketing chữ viết tay.

• Nâng cao khả năng bài trí bố cục kịch bản cho video marketing hoàn chỉnh.

• Nâng cao khả năng sáng tạo bằng loại hình video marketing mới.

• Đủ khả năng làm video marketing cuốn hút.

Nội dung khóa học

 • CHƯƠNG 1: VIDEOSCRIBE

  • Bài 1 : Hướng dẫn cài đặt phần mềm VideoScribe
  • Bài 2 : Tìm hiểu giao diện VideoScribe
  • Bài 3 : Xử lý font chữ tiếng Việt
  • Bài 4 : Các thuộc tính animation của text
  • Bài 5 : Animation không dùng camera
  • Bài 6 : Animation có sử dụng camera
  • Bài 7 : Cách vẽ xóa một đối tượng
  • Bài 8 : Hiểu về hiệu ứng Morph animation
  • Bài 9 : Xử lý về âm thanh
  • Bài 10 : Lựa chọn background phù hợp
  • Bài 11 : Mẫu thực hiện một project video marketing
  • Bài 12 : Tìm ý tưởng hình ảnh phần 1
  • Bài 13 : Tìm ý tưởng hình ảnh phần 2
  • Bài 14 : Tìm ý tưởng hình ảnh phần 3
  • Bài 15 : Tìm ý tưởng hình ảnh phần 4
  • Bài 16 : Tìm ý tưởng hình ảnh phần 5
  • Bài 17 : Animation video marketing
  • Bài 18 : Hướng dẫn xuất file
  • Bài 19 : Share tài nguyên
  • Bài 20 : Xử lý hậu kỳ video marketing
 • CHƯƠNG 2: HIỆU ỨNG FLASH FX

  • Bài 21 : Tìm kiếm hiệu ứng flash fx và âm thanh
  • Bài 22 : Hướng dẫn xuất file hiệu ứng
  • Bài 23 : Thêm hiệu ứng cho video – phần 1
  • Bài 24 : Thêm hiệu ứng cho video – phần 2
  • Bài 25 : Thêm hiệu ứng cho video – phần 3
  • Bài 26 : Thêm hiệu ứng cho video – phần 4
  •  Bài 27 : Thêm âm thanh hiệu ứng cho video
  • Bài 28 : Tận hưởng thành quả
  • Bài tập thực hành cuối khóa
  • Đánh giá khóa học
  • Khóa học liên quan

ĐĂNG KÝ HỌC NGAY

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *